Katja Maria Photography

Etusivu

Universe around the Corner
Playing with Light
Expectations / Odotuksia
Siniset kukkulat

Henkilökuvia
Toimeksiantoja
Valokuvauksen opettaminen

Näyttelyt
Yhteystiedot ja CV
VALOKUVAUKSEN OPETTAMINEN - Ajatuksia valokuvauksesta ja opettamisesta

Oppimistilanne Inspiroituminen - tekemällä oppiminen - jakaminen/palaute Ideasta teokseksi oman välineen avulla.
ETSIN - näkökulmia valokuvausta opettamalla (maisterin opinnäyte 2012)

Taiteen maisterin opinnäytetyöni lähtökohtana on tutustuminen valokuvauksen opettamiseen. Prosessin aikana mukana on kulkenut identiteettini tarkastelu. Omakohtaisen kokemuksen kautta kartoitan tietä valokuvaajaksi ja pyrin löytämään ajatuksia opettamiseen. Kirjallisessa osuudessa tarkastelen aineistoani, joka koostuu kolmesta opetusharjoitteluiksi kutsumastani valokuvauksen kurssista. Kerron opetuksen suunnittelusta, sen toteuttamisesta ja opettamisen kautta syntyneistä näkökulmistani valokuvaukseen. Tuon esille prosessin aikana tekemiäni ratkaisuja merkityksineen ja taustoineen.

Tästä voit ladata kirjallisen työni:
ETSIN_KatjaMariaNyman.pdf